Kjøpsbetingelser

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er Birkvally, Kvestadåsen 36, 3948 Porsgrunn, post@birkvally.no, 46893090, Org.:927672650 , og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Priser
Alle prisene inkl.. mva og frakt regnes ut i kassen om ikke annet er oppgitt.

Ordrebekreftelse
Når Birkvally har mottatt din bestilling, vil Birkvally bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med Birkvally så snart som mulig.

Forsendelse
Alle varer sendes med Bring/Posten til ditt nærmeste postkontor innen 7 virkedager etter bestilling. Dette forutsetter at varen er lagervare. På bestillingsvarer bes du ta kontakt med oss for prisestimat på ordre og levering. Pris etterskuddsberegnes basert på ordrens totalvekt og destinasjon. Estimert leveringstid er inntil 7 dager i Norge, og 14 dager til utlandet.

Dersom pakken ikke hentes på postkontoret innen 14 dager blir pakken sendt i retur til oss og returforsendelse og en evt. ny forsendelse vil bli belastet hos deg som kjøper.

Forhåndskjøp
Ved forhåndskjøp av varer, vil forventet leveringstid være spesifisert for hver enkelt vare. Dersom ordren inneholder andre varer som allerede er på lager, vil hele ordren først sendes når alt er på lager. Betaling av forhåndskjøp skjer ved bestilling av varen. Vi tar forbehold om eventuelle forsinkelser som skyldes senere levering fra våre leverandører.

Personopplysninger
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Birkvally kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Birkvally skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Birkvally skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Birkvally kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år.

Angrerett og retur av varer
Alle kunder har 14 dagers ubetinget angrerett. Du skal skriftlig gi Birkvally melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen og de foreskrevne opplysninger om angreretten er mottatt. Meldingen må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen. Les utfyllende om «Angrerett» her.

Ved bruk av angreretten vil du få hele kjøpesummen tilbakebetalt innen 14 dager fra den dagen Birkvally mottar varen. Dette inkluderer imidlertid ikke fraktkostnader. Varen må kunne leveres tilbake i samme stand som den var i da du mottok den, og vi anbefaler derfor å undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Hvis det er mulig bør varen sendes tilbake i originalemballasjen.

Angreretten gjelder ikke originalarbeid eller personlig tilpasset produkter da avtalen bestemmes utenom ordinær netthandel.

Vi anbefaler å sende pakken via en sporbar forsendelse. Når du har mottatt varen står du ansvarlig for den, og derfor er ikke Birkvally ansvarlig dersom returforsendelser går tapt i posten.

Reklamasjon
Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til oss og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått, slik at vi kan løse problemet så fort som mulig. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet, eller varen er tydelig skadet under transport, må skal du også melde dette direkte til det respektive postkontoret hvor pakken hentes.
Posten vil da sende Birkvally en skademelding og erstatte varen, slik at vi kan sende en ny vare til deg. Vi gjør oppmerksom på at ødelagte varer må dokumenteres ved å sende bilder av skaden elektronisk til post@birkvally.no. Kun en rabattkode kan kun brukes per bestilling.

Se «forbrukerkjøpsloven» for mer informasjon.
Se «Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett»
for mer informasjon.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.